Закони

ОСНОВНИ ЗАКОНИ

Закон о раду


Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске

ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Закон о високом образовању (64/20)


Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања (33/14)

Закон о измјенама закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања (63/14)


Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (6/12)


Закон о студентском организовању (58/16)


Закон о студентском стандарду


Закон о Унији студената Републике Српске


Закон о школовању и стипендирању младих талената

ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА

Закон о шумама

Закон о измјенама Закона о шумама


Закон о заштити природе Републике Српске


Закон о заштити животне средине

Закон о измјенама и допунама Закона о заштти животне средине


Закон о Националним парковима

Закон о Националном парку Козара

Закон о Националном парку Сутјеска


Закон о ловству

Закон о измјенама и допунама Закона о ловству


Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа


Закон о генетички модификованим организмима


Закон о садном материјалу


Закон о заштити здравља биља у Републици Српској


Закон о средствима за заштиту биља


Закон о биоцидима


Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске


Закон о минералним ђубривма


Закон о катастру


Закон о пчеларству


Закон о пољопривреди


Закон о водама


Закон о заштити и добробити животиња


Закон о заштити на раду


Закон о заштити ваздуха