VUB Alumni

Alumni organizacija okuplja svršene studente VUB-a. Članovi Alumni organizacije su naši najbolji ambasadori u zemlji i inostranstvu, u svijetu prakse i mjestu gdje rade naši diplomirani studenti.

Kroz alumni organizaciju obezbjeđujemo dugoročan kontakt sa svršenim studentima VUB-a, pratimo razvoj njihove karijere i zajedno sa njima radimo na izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

Članom Alumni organizacije studenata VUB-a postaje se završetkom nekog od studijskih programa na VUB-u i popunjavanjem Obrazca za prijem u članstvo Alumni organizacije studenata VUB-a.

Ciljevi Alumni organizacije studenata VUB-a su:

  • uspostavljanje i održavanje veze između svršenih studenata i VUB-a i nakon završetka njihovog studija;
  • uspostavljanje međusobne saradnje između samih svršenih studenata koji su svoje znanje sticali na VUB-u;
  • savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada VUB-a i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na školi;
  • povezivanje VUB-a i poslovne zajednice;
  • uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona.

PREUZMI Obrazac za prijavu

PREUZMI Pravinlik o radu Alumni organizacije

Članstvo

Redovnim članom ALUMNI organizacije VUB-a može se postati dobrovoljno:

  • Slanjem zahtjeva za prijem u Alumni organizaciju VUB-a (Obrazac za prijem u članstvo Alumni organizacije) na e-mail adresu: info@vub.edu.ba čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze Alumni organizacije VUB-a utvrđenih pravnim aktima
  • Popunjavanjem Elektronskog obrazca za prijem u članstvo Alumni organizacije

Članovi Alumni organizacije VUB-a mogu postati samo studenti koji su završili jedan od studijskih programa VUB-a.

Predsjednik Alumni organizacije VUB-a

Slobobodan Mačar, dipl. ekonomista