Direktor Visoke škole za uslužni biznis Sokolac – Istočno Sarajevo prisustvovao je juče na Sajmu kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga koji se održao u hotelu Holiday Inn u Sarajevu.

Predstavnici srednjih i visokih obrazovnih institucija iz Pekinga prezentovali su mogućnosti stipendiranja naših studenata kao i razmjene studenata i učenika te spremnost da svoje studente upisuju na naše visokoškolske ustanove.

Na sajmu su se predstavili sljedeći izlagači: Beijing Municipal Education Commission, Beijing International Education Exchange Center, Beijing Education Media Group, Central University of Finance & Economics, China University of Political Science and Law, International School of Beihang University, Beijing University of Chemical Technology, Communication University of China, Beijing Wuzi University, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing International Studies University, Capital University of Physical Education and Sports, Beijing International Arts School, Beijing Qiushi Vocational School, Beijing Fangshan Teacher Training School, Qing Long Hu Middle School Fangshan Beijing China, Beijing NO.4 Middle School Fangshan Campus Beijing, China, Beijing International Chinese College.

Na sajmu je naglašeno da naši studenti mogu dobiti državnu stipendiju ili stipendiju iz fondova kineskih fakulteta. Postoji i mogućnost razmjene na nivou srednjih škola, a pružena je i prilika za izučavanje kineskog jezika na, za to, specijalizovanim univerzitetima.

Domaćin Sajma kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga je Pekinška opštinska komisija za obrazovanje, a organizator Pekinški internacionalni obrazovni centar za razmjene s koorganizatorima Inter lingua iz Sarajeva i Pekinškom WECO Internacionalnom institucijom za edukaciju i kulturu.