Školarina

Plaćanje školarine na Visokoj školi za uslužni biznis (VUB) može se izvršiti na više rata.

Ako iz jednog domaćinstva studiraju dva ili više članova škola odobrava popust od 10 % po članu.

Ako student odluči da u cjelosti uplati školarinu za tekuću školsku godinu ima pravo na popust od 5%.

Žiro računi

Brojevi žiro računa na koji možete da izvršite uplate su:

  • 555-0020015883-961 /Nova Banka a.d. Banja Luka/
  • 562-0128156742-517 /NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka/