Poslovnici

PREUZMI Poslovnik o radu SENATA 2024

PREUZMI Poslovnik o radu SPT VUB-a

PREUZMI Poslovnik o radu Upravnog odbora