Poslovnici

PREUZMI Poslovnik o radu Senata

PREUZMI Poslovnik o radu SPT VUB-a

PREUZMI Poslovnik o radu Upravnog odbora