Centar za međunarodnu saradnju – Relationships Office (IRO)

Relationships Office (IRO) has:

Telefon/Telephone: +387 (0)57 401 410
Adresa/Address: Cara Lazara 73, 71350 Sokolac, Bosna i Hercegovina
E-mail: erasmus@vub.edu.ba

doc. dr Marko Milošević
Rukovodilac za međunarodnu saradnju / Director of IRO
E-mail: marko@vub.edu.ba

prof. dr Miloš Pavlović
Koordinator za projekte mobilnosti / Mobility coordinator
E-mail: milos@vub.edu.ba

doc. dr Biljana Bjelica
Koordinator za razvojne i istraživačke projekte / Projects and Research coordinator
E-mail: biljana@vub.edu.ba

mr Ivana Đurić Mojsilović
Koordinator za Onlajn jezičku podršku / OLS coordinator
E-mail: ivana@vub.edu.ba