Komisija za osiguranje kvaliteta /KOK/

Komisija za osiguranje kvaliteta formirana je 11.04.2009. godine i imenuje je Senat Visoke škole.

Sastavljena je od pet članova, tri člana iz reda nastavnika Visoke škole, jedan predstavnik nenastavnog osoblja i jedan predstavnik studenata.

Na prvoj konstitutivnoj sjednici bira se predsjednik i sekretar Komisije.

Zadatak Komisije za osiguranje kvaliteta je da:

  • sprovodi postupak samovrjednovanja i ocjenjivanja kvaliteta studijskog programa, nastave i uslova rada;
  • primjenjuje kriterijume i postupke iz pravilnika koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanja kvaliteta BiH;
  • na zahtjev Komisije za akreditaciju dostavlja informacije o postupku i rezultatima samovrjednovanja, kao i druge podatke od značaja za ocjenu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
  • postupak samovrjednovanja sprovodi u intervalima od tri godine i
  • podnosi izvještaj o sprovedenim postupcima samovrjednovanja Senatu i Direktoru Škole.