Biblioteka

Biblioteka Visoke škole za uslužni biznis (VUB) se nalazi u zgradi VUB-a u ulici Cara Lazara bb. Raspolaže svim izdanjima objavljenim na VUB-u, kao i domaćim i stranim publikacijama iz relevantnih oblasti za pojedine studijske grupe na studijskim programima VUB-a.

Elektronski katalog biblioteke jе ažuriran i dopunjen novim, kako domaćim tako i stranim izdanjima. Pristupom katalogu može se steći uvid u fond domaćih i stranih izdanja kojim raspolaže biblioteka. Takođe, moguć je uvid u do sada odbranjene diplomske radove na Visokoj školi za uslužni biznis (VUB).

Radno vreme biblioteke:  8.00 – 16.00 časova (radnim danima).

Kontakt telefon: + 387 (0) 57 401 421

Druga godina uspješne saradnje sa EBSCO informacionim servisima