Centar za karijeru

Centar je savjetodavno tijelo Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, putem kojeg se pruža savjetodavna i obrazovna podrška korisnicima koji se žele bolje pripremiti za savremeno tržište rada i zahtjeve potencijalnih poslodavaca, u smislu davanja odgovarajućih preporuka i informacija korisnicima Centra.

Osnovni zadaci Centra za razvoj karijere su:

  • rad na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina studenata koje su ključne prilikom zapošljavanja;
  • pružanje informacija o mogućnostima dodatnog obrazovanja, stipendijama u zemlji i inostranstvu, seminarima, konferencijama, kao i ponudama za posao;
  • organizovanje treninga, kurseva i radionica za studente koji pokrivaju znanja koja su izuzetno cijenjena kod poslodavaca;
  • povezivanje sa privrednim subjektima na užem i širem regionu u zemlji, ali i u inostranstvu, kroz njihove promotivne aktivnosti i oglašavanje ponuda za posao, kako bi kroz uspostavljenu saradnju obezbijedili povezivanje studenata sa poslodavcima;
  • organizovanje programa za stručnu praksu i obuku u vodećim kompanijama i organizacijama za studente, a radi mogućnosti eventualnog zapošljavanja;
  • prezentovanje kompanija koje imaju uspješne programe za obavljanje stručne prakse i koje kontinuirano traže i zapošljavaju mlade i kreativne stručnjake;
  • pružanje pomoći prilikom pisanja biografije, motivacionog pisma, prijave na posao I intervjua;
  • usluge savjetovanja u pogledu izbora ili razvoja karijere;
  • afirmisanje studenata na proaktivnost, preduzetnost i inovativnost;