Prijedlog tema za izradu završnih radova

Prof. dr Marko Milošević

PREUZMI Bankarstvo

PREUZMI Finansijsko poslovanje

PREUZMI Poslovna i finansijska analiza

PREUZMI Finansijska tržišta i institucije

Prof. dr Joko Dragojlović

PREUZMI Krivično pravo

PREUZMI Diplomatski protokol

Prof. dr Dražan Erkić

PREUZMI Bezbjednosni menadžment

PREUZMI Kriminalistika

Prof. dr Darko Golić

PREUZMI Upravno pravo

PREUZMI Međunarodno pravo

PREUZMI Teorije države i prava

Prof. dr Zoran Milošević

PREUZMI Odnosi sa javnošću

PREUZMI Upravljanje obrazovanjem u društvenim djelatnostima

Prof. dr Biljana Bjelica

PREUZMI Tržišno poslovanje

Prof. dr Ivana Milovanović

PREUZMI Poslovna etika

PREUZMI Poslovne komunikacije

Prof. dr Dragan Vukasović

PREUZMI Računovodstvo

PREUZMI Revizija

PREUZMI Upravljanje i kontrola troškova

Prof. dr Željka Bojanić

PREUZMI Psihologija

Prof. dr Nenad Marković

PREUZMI Menadžment malih i srednjih preduzeća

PREUZMI Izrada i implementacija biznis plana

Prof. dr Aco Bobić

PREUZMI Privatna bezbjednost

PREUZMI Savremeni sistemi bezbjednosti

PREUZMI Sistemi obezbjeđenja i zaštite lica i imovine

PREUZMI Teorije konflikata