U školskoj 2018/2019. godini, Visoku školu za uslužni biznis pohađaće 600 studenata, od čega je 120 studenata upisano na prvu godinu studija. Dvanaesta generacija studenata na ovoj visokoškolskoj ustanovi obrazovaće se na šest studijskih programa, a prema riječima vršioca dužnosti direktora VUB-a Ognjena Bakmaza broj studenata iz godine u godinu se ne mijenja značajno.

– Ove godine, kao i prethodnih, imamo određeni broj studenata koji se prepisuju sa drugih visokoškolskih ustanova i upisuju u našu školu. Na VUB-u se mogu pohađati trogodišnje i četvorogodišnje studije prvog ciklusa. Na smjeru Javna uprava i bezbjednost stiče se akademsko zvanje diplomirani menadžer javne uprave ili diplomirani menadžer bezbjednosti, a ukupno nosi 180 ECTS bodova. Pored ovog, trogodišnji studijski programi su i: Preduzetništvo i finansije, sa zvanjem diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije odnosno diplomirani menadžer poslovnih finansija, te Poslovna informatika, studijski program na kojem se stiče akademsko zvanje diplomirani menadžer poslovne informatike – oba smjera takođe nose 180 ECTS bodova. Četvorogodišnji studijski program sa 240 ECTS bodova je Ekonomija i poslovanje, sa zvanjem diplomirani ekonomista – smjer Preduzetnička ekonomija, zatim Političke nauke sa zvanjem diplomirani politikolog – smjer Nacionalna bezbjednost, kao i Pravo, na kojem se stiče akademsko zvanje diplomirani pravnik – smjer upravni poslovi – podsjetio je Bakmaz.

Studijski programi usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom

Škola je od početka rada svoje studijske programe uskladila sa Bolonjskom deklaracijom. Studijski programi se koncipiraju na način da se utvrđuju ciljevi i ishodi za svaki studijski program, kao i ciljevi i ishodi učenja za svaki nastavni predmet.

– Imamo stručan kadar i veoma kvalitetno nastavno osoblje. Broj radno angažovanih nastavnika i saradnika Škole odgovara potrebama studijskih programa koji se realizuju. Broj nastavnika zaposlenih u Školi u radnom odnosu sa punim radnim vremenom je viši od minimalnog broja nastavnika potrebnih za izvođenje nastave na svim nastavnim predmetima, koje izvodi visokoškolska ustanova, i to za sve godine studija, dok je broj zaposlenih saradnika nešto niži. Ukupan broj angažovanih nastavnika i saradnika pokriva kompletan fond časova nastave na studijskim programima, tako da se poštuju propisani standardi opterećenja nastavnog osoblja. U nastavno‐naučnom procesu u Školi učestvuju dvadeset dva nastavnika i saradnika. Svi nastavnici i saradnici Škole su kvalifikovani i kompetentni da obavljaju nastavni proces u oblasti za koju su izabrani. Nastavnici se intenzivno bave naučnoistraživačkim i stručnim radom u naučnim oblastima, koje su obuhvaćene navedenim studijskim programima. Pored ovoga, u Školi je zaposleno pet radnika koji obavljaju stručne i administrativno‐tehničke poslove – dodao je Bakmaz.

Škola osnovana 2007.godine

Podsjećamo, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo–Sokolac osnovana je u junu 2007. godine. Osnovna ideja osnivača bila je da se mladim ljudima koji žive na prostoru Istočnog Sarajeva, naročito Romanijske regije, omogući da visoko obrazovanje steknu u svom rodnom gradu, odnosno u regiji u kojoj žive i rade i gdje ih, u cilju privrednog i ekonomskog razvoja regije, treba i zadržati. Ideja je zasnovana na primjerima brojnih američkih i evropskih koledža koji postoje širom svijeta u manjim gradovima i regijama i koji nude mladima kvalitetno visoko obrazovanje, a da pri tom ti mladi ljudi ne moraju napuštati mjesto prebivališta.

Prva dozvola za rad 2007.godine

Prva dozvola za rad Škole izdata je od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske u decembru 2007. godine. Ovom dozvolom, Ministarstvo je odobrilo Školi obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje sljedećih studijskih programa: Turizam i ugostiteljstvo, Poslovna informatika, Sport i bezbjednost i Preduzetništvo i finansije.

Dozvolom za rad izdatom u februaru 2009. godine, Ministarstvo je Školi odobrilo izvođenje sljedećih inoviranih studijskih programa, i to: Turizam, Poslovna informatika, Sport, Javna uprava i bezbjednost, Preduzetništvo i finansije. Istom dozvolom Školi je odobreno izvođenje ranije utvrđenih programa do završetka studija za studente upisane školske 2007/2008. godine. Svi studijski programi odobreni 2007. i 2009. godine izvođeni su u trogodišnjem trajanju.

Zbog povećanog interesovanja studenata na završnoj godini studija za nastavkom studija i sticanjem 240 ECTS bodova, Škola je Ministarstvu podnijela zahtjev za licenciranje četvorogodišnjih studijskih programa na kojima bi se steklo dodatnih 60 ECTS bodova, u koje će biti utkano dodatno znanje, vještine i kompetencije diplomiranih studenata. Na osnovu navedenog zahtjeva, a poslije utvrđivanja ispunjenosti uslova, Ministarstvo je u decembru 2009. godine izdalo Školi i treću dozvolu za rad kojom joj je odobreno izvođenje četvorogodišnjih studija na sljedećim studijskim programima: Pravo, Ekonomija i poslovanje, te Političke nauke.

Akreditacijom 2014.godine potvrđen kvalitet rada škole

Škola je u maju 2012. godine podnijela zahtjev za akreditaciju i priložila svu potrebnu dokumentaciju. Nakon završenog procesa, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je u februaru dvije godine kasnije donio rješenje o akreditaciji Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo–Sokolac. Ovim rješenjem, koje se izdaje na rok od pet godina, potvrđen je kvalitet rada škole.

Visoka škola za uslužni biznis prepoznata je od strane Agencije za akreditaciju i Agencije za osiguranje kvaliteta RS, kao i od drugih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu i evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao kvalitetna visokoškolska ustanova. To omogućava da se uspješno realizuje jedan od osnovnih ciljeva međunarodne saradnje – da omogući svojim završenim (diplomiranim) studentima da nastave usavršavanje na drugom i trećem ciklusu na domaćim i stranim univerzitetima sa kojima je potpisan sporazum o saradnji, kao i na drugim univerzitetima. Škola je priznata od strane drugih visokoškolskih ustanova sa kojima je uključena u međunarodnu i bilateralnu saradnju.