Povodom Međunarodne saradnje koju Visoka škola za uslužni biznis Sokolac ima sa Veleučilištem Baltazar iz Zaprešića studenti i profesori Visoke škole za uslužni biznis boravili su u dvodnevnoj posjeti u Zagrebu. Tim povodom 20.februara obišli su prostorije Veleučilišta u Zagrebu gdje je profesor Visoke škole Marko Milošević održao predavanje na temu ,,Ocena kreditne sposobnosti malih i srednjih preduzeća“.

Predavanju su prisustvovali direktor Visoke škole MSc Ognjen Bakmaz, studenti i profesori VUB-a, dekan Veleučilista Prof.dr Vladimir Šimunović sa nastavnim osobljem kao i studenti Veleučilošta Baltazar. Drugog dana posjete delegacija, u istom sastavu, je obišla sjedište Veleučlišta u Zaprešiću gdje su ljubazni domaćini pokazali prostorije i resurse Veleučilišta. Sa dekanom i menadžmentom Veleučilišta postignut je dogovor o daljoj kontinuiramoj obostaranoj saradnji i novim projektima.

Očekujemo ih u zvaničnoj posjeti našoj visokoškolskoj ustanovi gdje ćemo imati priliku da budemo podjednako dobri domaćini.