S ciljem, da se svim studentima omogući pristup internetu za potrebe onlajn nastave, Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske je postigao dogovor sa direktorom kompanije „M:tel“ da se u saradnji sa ovom kompanijom obezbijedi besplatan internet za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, a koji nemaju pristup internetu.

Kako bi svi studenti mogli učestvovati u nastavnom procesu, molimo sve studenate koji nemaju pristup internetu, da nam dostave svoje sledeće podatke, kako bi im kompanija „M:tel“ dodijelila Internet bez naknade.

Podatci koji treba da se dostave:

  • Studijski program;
  • Ime i prezime studenta;
  • Broj mobilnog telefona i
  • Broj indeksa.

Svi zainteresovani studenti koji nemaju pristup internetu treba gore navedene podatke da dostave najdalje do ponedeljka 30.03.2020. godine na mail: info@vub.edu.ba