Članom Alumni organizacije studenata VUB-a postaje se završetkom nekog od studijskih programa na Školi i popunjavanjem Obrasca za prijem u članstvo Alumni organizacije studenata.

Obrazac za prijem u članstvo Alumni organizacije možete preuzeti OVDJE. Popunjen obrazac možete dostaviti na e-mail info@vub.edu.ba

Visoka škola za uslužni biznis /VUB/ želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju Škole.

Alumni (latinski množina od „laumnus“) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće univerziteta, koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu, a na nekim univerzitetima imaju dugogodišnju tradiciju.

Ciljevi Alumni organizacije studenata VUB-a su:

  • uspostavljanje i održavanje veze između svršenih studenata i VUB-a i nakon završetka njihovog studija;
  • uspostavljanje međusobne saradnje između samih svršenih studenata koji su svoje znanje sticali na VUB-u;
  • savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada VUB-a i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na školi;
  • povezivanje VUB-a i poslovne zajednice;
  • uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona.