Kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 01.06.2020. godine u 17 časova.