Ispit iz Menadžmenta usluga je 06. juna u 10 časova.