Ispit iz Odnosa sa javnošću je 13. juna u 10 časova.