Foto: M.Mirjanić

Na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu raspisan je konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu za trogodišnji i četverogodišnji visokoškolski studij za sticanje visoke stručne spreme. Konkurs je otvoren do 10. jula, dok će polaganje prijemnog ispita biti održano 13. jula.

U ponudi za trogodišnje studiranje su studijski programi: Preduzetništvo i finansije; Javna uprava i bezbjednost; Poslovna informatika; dok su u sklopu četverogodišnjeg fakultetskog obrazovanja dostupni: Ekonomija i poslovanje; Političke nauke; i Pravo.

Vršilac dužnosti direktora Visoke škole za uslužni biznis Ognjen Bakmaz istakao je da se studijski programi koncipiraju na takav način da se utvrđuju ciljevi i ishodi za svaki studijski program, kao i učenje za svaki nastavni predmet.

– Prema odluci Ministartva za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, organizujemo nastavu za prvi ciklus studija, 180 i 240 ECTS bodova. U prethodnoj akademskoj godini, imali smo oko 540 studenata, od toga 130 na prvoj godini studija. Pored redovnog upisa na prvu godinu studija, VUB bilježi i značajan broj studenata koji se prepisuju sa drugih visokoškolskih ustanova – kazao je Bakmaz.

Bakmaz je naglasio da je tokom epidemije virusa korona, nastava na VUB-u organizovana elektronskim putem, što se pokazalo veoma efikasno i nije bilo nikakvih poteškoća u samom odvijanju nastavnog procesa.

Od početka rada VUB-a, razvijaju se studijski programi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Visoka škola je prepoznata od strane Agencije za akreditaciju i Agencije za osiguranje kvaliteta RS, kao i od drugih visokoškolskih ustanova u RS, BiH, regionu i evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao kvalitetna visokoškolska ustanova, što omogućuje uspješnu realizaciju međunarodne saradnje.

– Od ove školske godine, u nastavnom procesu Visoke škole se izvodi stručna praksa, te je potpisan ugovor sa većim brojem privrednih subjekata u opštini Sokolac, ali i okruženja. Kada je u pitanju međunarodna saradnja, uspostavljeni su dogovori sa visoko-obrazovnim ustanovama iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije – pojasnio je Bakmaz.

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac biće koorganizator IX međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020 koja će se održati u organizaciji Univerziteta PIM Banja Luka, u Kongresnom centru, kompleksa „Grada Sunca“ u Trebinju od 08. do 11. oktobra 2020. godine.


PREUZMI Vodič za buduće studente 2020

PREUZMI Konkurs za upis četrnaeste generacije studenata /flajer/