Univerzitet PIM je i ove godine bio domaćin evropskim naučnim radnicima sa brojnih univerziteta, naučnih institucija i istraživačkih centara, koji su predstavili svoje naučne radove o najnovijim dostignućima iz raznih oblasti kojim se konferencija bavila.

Nakon otvaranja konferencije upriličen je koktel u opuštenijoj atmosferi.

IX međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020. je održana 9. i 10. oktobra 2020. godine na Univerzitetu PIM u Banjaluci.

Profesori Visoke škole za uslužni biznis /VUB/, koja je bila jedan od koorganizatora konferencije, objavili su sedam radova.