Biti uspješan poslodavac i menadžer podrazumijeva posjedovanje niza vještina, od kojih se značajan dio stiče visokim obrazovanjem. Visoka škola za uslužni biznis (VUB) Sokolac-Istočno Sarajevo od 2007. godine obrazuje upravo takav kadar – preduzetničkog duha i poslovne ambicije.

Kako navodi Ognjen Bakmaz, v.d. direktora Visoke škole za uslužni biznis, postati uspješan rukovodilac nije jednostavan proces, te zahtjeva mnogo odricanja, rada na sebi i ličnog obrazovanja.

EKAPIJA: ZA KOJE SVE BUDUĆE PROFESIJE SE VAŠI STUDENTI OBRAZUJU?

– Visoka škola za uslužni biznis Sokolac (VUB) u svom obrazovnom procesu nudi studijske programe u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Završetkom trogodišnjih studijskih programa studenti stiču akademsko zvanje diplomirani menadžer javne uprave, diplomirani menadžer bezbjednosti, diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije, diplomirani menadžer poslovnih finansija i diplomirani menadžer poslovne informatike.

Četvorogodišnji studijski program na našoj visokoškolskoj ustanovi studentima pruža mogućnosti sticanja zvanja diplomiranog ekonomiste – smjer preduzetnička ekonomija, zatim diplomirani politikolog – smjer nacionalna bezbjednost i diplomirani pravnik – smjer upravni poslovi.

EKAPIJA: IMATE LI SARADNjU SA DRUGIM VISOKOŠKLOSKIM USTANOVAMA KAKO U RS, BIH TAKO I U REGIONU I INOSTRANSTVU? KOJE BISTE OD TIH SARADNjI POSEBO IZDVOJILI I ZAŠTO?

– U proteklom vremenskom periodu, od 2007. godine pa do danas, Visoka škola za uslužni biznis u Sokocu ostvarila je niz uspješnih saradnji sa visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu i inostranstvu.

VUB ima uspješnu saradnju sa nekoliko obrazovnih i naučnih institucija iz Republike Srpske i BiH, a posebno bih istakao saradnju sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment iz Banjaluke i Visokom školom za ekonomiju i informatiku iz Prijedora.

Kada je riječ o međunarodnoj, odnosno prekograničnoj saradnji, možemo se pohvaliti da usješno sarađujemo sa Veleučilištem s pravom javnosti Baltazar Zaprešić iz Hrvatske, Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK Novi Sad, Privrednom akademijom Novi Sad, Fakultetom za menadžment (FAM) iz Sremskih Karlovaca, Univerzitetom EDUCONS i nizom drugih visokoškolskih ustanova.

Ponosni smo na našu saradnju sa Akademijom nauka iz Pekinga, a naši studenti imali su priliku prisustvovati predavanju rukovodioca doktorskih studija na pomenutoj Akademiji prof. dr Džung – Dži Bai, koje je organizovano na VUB-u. Inostranu saradnju ostvarili smo i sa Računarskim centrom Južnog Federalnog Univerziteta Rostov iz Rusije. U okviru pomenute saradnje prof. Lev Krukier održao je u našoj ustanovi predavanje na temu “Sistem visokog obrazovanja u Rusiji”.

EKAPIJA: DA OBRAZOVANjE NE BI BILO “MRTVO SLOVO NA PAPIRU” POTREBNO JE UZ TEORETSKU IMATI I PRAKTIČNU NASTAVU. PREMA VAŠEM MIŠLjENjU, KAKO NA NAJBOLjI NAČIN ISKOMBINOVATI TA DVA SEGMENTA?

– Praktičnoj nastavi i njenom značaju u obrazovonom procesu pojedinca menadžment škole dao je poseban akcenat u proteklom periodu. Studentima je omogućeno obavljanje studentske prakse u više državnih i privrednih subjekata u kojima mogu primjeniti stečeno teorijsko znanje sa predavanja.

Studenti, na preporuku VUB-a, sklapaju ugovore o obavljanju prakse sa organizacijama koje imaju potpisanu saradnju sa nama, a po završetku iste pišu Izvještaj o praksi. Pomenuti Izvještaj obuhvata opis zadataka i dužnosti koji su preuzimani svakog dana provedenog na praksi.

Ovakav način rada naišao je na pozitivne reakcije kod samih studenata ali i institucija. Sa ovom praksom planiramo nastaviti i u predstojećem periodu, a neke od organizacija u kojima studenti vrše praksu su: Opština Sokolac, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo, Uprava policije Crne Gore, Respect Security Podgorica, Intea BH Sarajevo, Advokatska kancelarija Bulatović Podgorica itd.

EKAPIJA: KOLIKO JE FORMALNO OBRAZOVANjE VAŽNO ZA USPJEŠNO VOĐENjE POSLA, KOMPANIJE?

– Obrazovanje je važan dio svake ličnosti i ulaganje pojedinca u svoje obrazovanje pruža mogućnost sticanje novih vještina i znanja koja šire vidike u svim sferama društvenog života. Postati uspješan rukovodilac nije jednostavan proces i on zahtjeva mnogo odricanja, rada na sebi i na ličnom obrazovanju. Obrazovanje je jedan od ključnih faktora koji doprinosi uspješnom vođenju posla ili kompanije.

EKAPIJA: NA VISOKOJ ŠKOLI SE NjEGUJE I UNAPREĐUJE I NAUČNI RAD. DA LI DANAŠNjI PREDUZETNICI I MENADžERI IMAJU SLUHA ZA RIJEČ STRUKE I NAUKE?

– Visoka škola za uslužni biznis omogućila je značajnom broju profesora naše škole da učestvuju na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i okruženju. Ovakav pristup doprinosi kvalitetu obrazovnog procesa u našoj instituciji što posljedično dovodi i do pozitivnog mišljenja preduzetnika i menadžera o našim kadrovima.

EKAPIJA: MOŽETE LI NAM ISTAĆI NEKE PRIMJERE GDJE SU VAŠI BIVŠI STUDENTI DANAS USPJEŠNI POSLOVNI LjUDI, MENADžERI, DIREKTORI?

– Ovom prilikom ne bih govorio o imenima, ali kao visokoobrazovna institucija možemo se pohvaliti mnogim bivšim studentima koji se danas nalaze na važnim rukovodećim pozicijama u različitim firmama i institucijama. Prema dosadašnjoj evidenciji Udruženja diplomiranih studenata VUB-a, Alumni, naši diplomirani studenti vrše značajne političke, menadžerske, preduzetniče i druge rukovodeće funkcije.

EKAPIJA: KOJI SU NAREDNI PLANIRANI PROJEKTI NA VUB-U? DA LI ĆE U NAREDNOM PERIODU BITI UVOĐENjA NOVIH SMJEROVA?

– U predstojećem periodu učestvovaćemo u organizaciji IX Međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020 koja će se održati u Trebinju. Pred nama je, u sklopu redovnih aktivnosti, organizovanje drugog upisnog roka za akademsku 2020/2021. godinu, u kojem planiramo upisati oko 100 novih studenata. Naša Komisija za osiguranje kvaliteta, u saradnji sa predstavnicima privrede, predložiće menadžmentu škole uvođenje novih studijskih programa sa osvrtom na deficitarna zanimanja.