Predavanja iz Principa ekonomije su 21. oktobra u 16 časova.