Visoka škola za uslužni biznis Sokolac, biće koorganizator Međunarodne konferencije „Economic aspects of the pandemic COVID-19: How to survive today and manage for tomorrow“ koja će se održati 18. novembra 2020. godine u Novom Sadu u organizaciji Educons Univerziteta.

Međunarodna konferencija koju organizuje Fakultet za poslovnu ekonomiju Univerziteta Educons pokušava da sagleda glavne konture ovog tektonskog globalnog poremećaja, njegove ekonomske posledice, ukupne troškove krize (uključujući mogućnosti) u pojedinim granama, ekonomijama i regionima, kao i da identifikuje optimalnu kombinaciju makroekonomskih i sektorskih politika. Šteta bi se mogla minimizirati, a kriza skratiti, sve sa naglaskom na područje jugoistočne Evrope koje je već u EU ili pretenduje da postane njen dio.