Kolokvijum iz Finansijske matematike je 14. novembra 2020. godine u 9 i 30 časova.