Obavještavamo diplomirane studente Visoke škole za uslužni biznis, da zbog složenosti higijensko-epidemiološke situacije sa virusom Covid -19 ovogodišnja svečana ceremonija uručenja diploma neće biti održana na način kako smo to do sada organizovali.

Svoje Diplome studenti mogu preuzeti u prostorijama škole dana 14. novembra 2020. godine, od 10 časova.

Molimo sve naše diplomirane studente da se pridržavaju termina o kojima će biti obaviješteni, kako bi smo izbjegli nepotrebna zadržavanja i veća grupisanja. Nošenje maski prilikom preuzimanja diploma je obavezno.

Za dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu +387 57 401 401 ili na e-mail info@vub.edu.ba