Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Novi Sad organizuje prvu stručnu konferenciju koja će se održati 20. novembra 2020. godine u Novom Sadu na VŠSS MPK pod nazivom „Upravljanje složenim finansijsko-poslovnim aktivnostima u bezbednosnim i uslužnim delatnostima u ambijentu pandemije Кorona virusa“.

Na koferenciji će učestovati i profesori Visoke škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, koja je koorganizator konferencije.

Učešćem na konferenciji Visoka škola za uslužni biznis Sokolac realizuje potpisani sporazum o poslovnoj saradnji između ove dvije visokoškolske ustanove.