Kolokvijum iz Principa ekonomije je 25. novembra u 16 časova.