Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije održala je prvi naučno – stručni skup Kreativno poslovanje u održivom razvoju sa temom „Upravljanje složenim finansijsko-poslovnim aktivnostima u bezbednosnim i uslužnim delatnostima u ambijentu pandemije korona virusaˮ 20. novembra 2020. godine.

Uz profesore Visoke škole MPK svoje radove su prezentovali i eminentni profesori iz Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac (Bosna i Hercegovina).

Izazovi u međunarodnom i domaćem poslovanju u ambijentu pandemije korona virusa su dijagnostifikovani. Ponuđeni su prijedlozi i rješenja za zastoje u bezbjednosnim i uslužnim djelatnostima, u ekonomiji, marketingu, menadžmentu, ugostiteljstvu, bankarstvu itd. Potreba za beskontaktnim poslovanjem rezultirala je širokom primjenom savremenih digitalnih tehnologija u poslovanju.

Kao rezultat naučno-stručnog skupa biće objavljen zbornik sa svim prezentovanim radovima, a naučnoj i široj javnosti sadržaj će biti dostupan putem sajta Visoke škole MPK i Visoke škole za uslužni biznis.

Zbornik možete preuzeti OVDJE.

Skup je svečano otvorio direktor Visoke škole, dr Slobodan Živkucin sa željom da on postane tradicionalan i da u narednim godina okupi još veći broj predstavnika naučne i stručne zajednice iz zemlje, regiona i svijeta.