Kolokvijum iz Teorije konflikata je 26. decembra u 10 časova.