U periodu od 22.12.-23.12.2020. godine izvršena je eksterna evaluacija Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac i prijavljenog studijskog programa Ekonomija i poslovanje. Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji razgovarala je sa predstavnicima: rukovodstva visoke škole, tima za kvalitet i samoevaluaciju, studentske službe, biblioteke, pravne službe, računovodstva, nastavnim osobljem i studentima, alumni asocijacije, tržišta rada, te posjetila resurse visokoškolske ustanove i dala načelne preporuke za unapređenje rada u narednom periodu.

Komisija stručnjaka će u narednih mjesec dana sačiniti Izvještaj o eksternoj evaluaciji visokoškolske ustanove sa preporukom o ishodu postupka eksterne evaluacije za Visoku školu za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac i studijski program Ekonomija i poslovanje.