Kolokvijum iz Principa ekonomije je 30. decembra. 2020. godine u 16 časova.