Rezultati ispita iz predmeta ,,Teorije konflikata“ održanog 30.januara 2021.godine.

 • Mrkajić A. 7 (sedam)
 • Džanković A. 8 (osam)
 • Mašić S. 7 (sedam)
 • Popović O. 8 (osam)
 • Jovićić V. 8 (osam)
 • Lazarević B. 7 (sedam)
 • Škipina N. 8 (osam)
 • Lugonja T. 7 (sedam)
 • Milić I. 7 (sedam)
 • Cerović M. 6 (sest)
 • Čemerčić N. 7 (sedam)
 • Klačar M. 6 (sest)
 • Madžgaj M. 7 (sedam)
 • Ivanović O. 6 (sest)
 • Stojanović D. 7 (sedam)

Prof.dr Aco Bobić