Ispit iz Međunarodnog prava je 13. marta u 13 časova.