Obavještavamo studente svih studijskih programa i godina studija da će se nastavni proces, u skladu sa Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije br 19.04/612-69/21 od 22.03.2021. godine, odvijati na daljinu od ponedjeljka, 22.03.2021. godine.

Nastava će se izvoditi u skladu sa ranije utvrđenim rasporedom predavanja za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Odluka će na snazi biti sedam dana, a u slučaju produžavanja odluke, studenti će blagovremeno biti obaviješteni.

PREUZMI Instrukcija o načinu održavanja nastavnog procesa na daljinu