Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske uradila je tematsku analizu nastave na daljinu u periodu trajanja pandemije virusa COVID-19.

Analiza je obuhvatila 146 studijskih programa sa 14 akreditovanih visokoškolskih ustanova. Prilikom analize koristila su se dva upitnika, jedan za akademsko osoblje, a drugi za studente, koji su imali za cilj procjenu nivoa zadovoljstva kvalitetom nastave na daljinu ključnih zainteresovanih strana.

Upitnik za nastavno osoblje popunilo je 418 ispitanika, dok je upitnik za studente popunio 551 student.

Rezultate istraživanja možete pronaći na linku:

https://www.heaars.com/index.php/sr/ins-i-uci-vis-r-br-v-nj-r-publi-srps/tematske-analize

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment je učestvovao u navedenim aktivnostima, te podržava sve mjere preduzete od strane Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, koje doprinose razvoju i kvalitetu visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.