Rezultati kolokvijuma iz predmeta ,,Poslovne komunikacije“ održanog 20.marta 2021.godine.

Marjanović S. 6
Čizmić M. 9
Cerovina A. 9
Lučić I. 9
Stanišić J. 9
Radović N. 7
Šubara M. 8
Tešanović B. 10
Subašić N. 9
Šabotić J. 8
Abazović I. 8
Đokić N. 8
Stevanović M. 7
Pržulj D. 8
Gavrilović M. 6
Pljevaljčić N. 9
Đogo Z. 8
Višnjić P. 9