Kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 28. aprila sa početkom u 16 časova.