Obavještavaju se studenti, Visoke škole za uslužni biznis, da su, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07) i odlukom škole, neradni dani: 30. april,  01. maj i 03. maj 2021. godine.

Tih dana neće biti nastave, ni drugih aktivnosti u školi, niti će raditi službe škole.