Drugi kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 19. maja u 16 časova