Rezultati kolokvijuma iz predmeta ,,Engleski jezik 2″ održanog 17.maja 2021.godine:

 • Nataša S. (7)
 • Stefan Z. (6)
 • Anđela Č. (7)
 • Biljana Đ. (6)
 • Lidija U. (6)
 • Vladan H. (6)
 • Marko Đ. (6)
 • Mladenka Č. (6)
 • Marijana J. (7)
 • Boško B. (7)
 • Marija P. (6)
 • Mirza U. (8)
 • Nikola D. (7)

Mr. Ivana Đurić – Mojsilović