Na Alfa BK Univerzitetu je 17. juna sklopljen Sporazum o saradnji između Alfa BK Univerziteta i Visoke škole za uslužni biznis. Predmet Sporazuma je međusobna saradnja ugovornih strana u cilju unapređenja edukativne delatnosti i projekata od interesa za obe institucije. Dokument su potpisali prof. dr Marijana Joksimović, rektor Alfa BK Univerzita i dr Ognjen Bakmaz, direktor Visoke škole za uslužni biznis.

Razgovoru su prisustvovali i prof. dr Marko Milošević, predsednik Komisije za međunarodnu saradnju Visoke škole za uslužni biznis iz Sokolca, istoričar i politički analitičar Saša Adamović, prof. dr Maja Ćuk, prorektor za međunarodnu saradnju i razvoj Alfa BK Univerziteta i doc. dr Lidija Madžar, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Alfa BK Univerziteta. Dogovoreno je da se saradnja ugovornih strana odvija kroz aktivnosti i programe koji uključuju: međusobnu saradnju na osavremenjivanju postojećih i koncipiranju novih programa studija, izradu zajedničkih međunarodnih naučnih programa i projekata prema evropskim partnerima, saradnju u izdavačkoj delatnosti i u organizaciji i realizaciji međunarodnih naučnih i stručnih skupova od zajedničkog interesa.