Visoka škola za uslužni biznis Sokolac je tokom ove školske godine sklopila značajan broj ugovora o saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama iz regiona.

Jedan od značajnijih, potpisan je 28. jula a odnosi se na memorandum o razumijevanju sa Univerzitetom „Acsenda School of Management“ iz Vankuvera u Kanadi – potvrdio je za „Info radio“direktor VUB-a Ognjen Bakmaz.

– Opšti cilj ovog sporazuma je da se studentima i nastavnom kadru VUB-a i Univerziteta iz Vankuvera omogući međusobna razmjena uz obavljanje stručne prakse i unapređenje međunarodne saradnje. Studenti koji budu studirali u Vankuveru, mogu da studiraju uz adekvatno zaposlenje od strane njihovog Univerziteta – naglasio je Bakmaz.

On je dodao, da su omogućeni studijski programi: Ekonomija i poslovanje i Preduzetništvo i finansije, trogodišnji i četvorogodišnji ciklus studija.

– Studenti koji studiraju na pomenutim studijskim programima, mogu da učestvuju u ovom projektu. Ne postoji ograničenje o broju studenata, kao i nastavnog kadra. U Vankuveru mogu da borave jedan semestar ili jednu godinu, a nakon tog boravka i položenih ispita mogu da diplomiraju na našem ili njihovom fakultetu –naveo je Bakmaz.

Foto: www.csenda.com

Ovaj memorandum realizovaće se preko imenovanih kontakata iz obje obrazovne ustanove, uz konsultacije sa vlastima nadležnim za odgovarajuće programe.