Obavještavaju se studenti Visoke škole za uslužni biznis da će se septembarski ispitni rok održati u periodu od 01.09. do 30.9.2021. godine.

Septembarski rok ima dva ispitna termina.