Obavještavaju se kandidati za upis na Visoku školu za uslužni biznis , da će prijemni ispit za upis u akademsku 2021/2022. godinu održati 24. septembra u 12 časova.