Obavješatavaju se studenti Visoke škole za uslužni biznis da će se oktobarski ispitni rok održati u periodu od 04.10. do 15.10. 2021. godine.

Oktobarski ispitni rok ima jedan ispitni termin.