Rezultati kolokvijuma broj 1 iz predmeta ,,Geopolitika“ održanog 11.novembra 2021.godine:

Bojana V. – bodova (84), ocjena (9)
Goran M. – bodova (70), ocjena (7)
Natalija Š. – bodova (64), ocjena (7)
Darko S. – bodova (56), ocjena (6)
Uroš G. – bodova (54), ocjena (6)