U subotu 04. decembra 2021. godine na Visokoj školi za uslužni biznis održano je gostujuće predavanje za studente prve godine studija na temu „Integrisane marketing komunikacije“.

Predavanje je održao profesor Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka prof. dr Nikola Vojvodić.

Od gostujećeg predavača, studenti Visoke škole su imali priliku čuti mnogo korisnih informacija i primjera iz svakodnevne prakse te učestvovati u interaktivnom predavanju.