Visoka škola za uslužni biznis Sokolac je koorganizator XI naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2022, koju organizuje Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka a koja će se održati u Trebinju od 2-5. juna 2022. godine