Rezultati kolokvijuma broj 2 iz predmeta ,,Geopolitika“ održanog 15.decembra 2021.godine:

Bojana V. (44) – (9)
Natalija Š. (40) – (8)
Darko S. (37) – (8)
Uroš G. (37) – (8)

dr Dražan Erkić