Rezultate kolokvijuma iz predmeta ,,Engleski jezik 1″ održanog 27.decembra 2021.godine možete pogledati OVDJE.