Ekspertski tim za rangiranje visokoškolskih ustanova Republike Srpske nastavio je posjetu visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Šef Ekspertskog tima prof. dr Darko Petković i član tima prof. dr Mile Dželalija(onlajn) su tokom boravka u Sokocu 23. marta 2022. godine posjetili Visoku školu za uslužni biznis.

Na sastanku koji je Ekspertski tim održao sa predstavnicima visokoškolske ustanove u Sokocu naglašeno je da projekat rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj po prvi put daje detaljan uvid u stvarno stanje u visokom obrazovanju, te da je odličan pokazatelj svega onog što je za deset godina urađeno na visokoškolskim ustanovama. Članovi Ekspertskog tima tokom ovog sastanka dali su jasne smjernice kako razvijati i poboljšati međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad.